VHF >> Bokstaveringstabell

 
Bokstav Ord att användas vid bokstavering Ungefärligt uttal1 Bokstav Ord att användas vid bokstavering Ungefärligt uttal1
A Alfa AL FA N November NO VEM
B Bravo BRA O Oscar ÅSS KAR
C Charlie TJAR LI P Papa PA PA
D Delta DEL TA Q Quebec KE BECK
E Echo ECK R Romeo MEÅ
F Foxtrot FÅX TRÅTT S Sierra SI ÄR RA
G Golf GÅLF T Tango TANG
H Hotel HO TELL U Uniform JO NI FORM
I India IN DIA V Victor VIK TOR
J Juliett DJO LI ETT W Wiskey OISS KI
K Kilo KI LO X X-ray EKS REJ
L Lima LI MA Y Yankee JAN KI
M Mike MAJK Z Zulu SO LO

1) Betoningen lägges på det understrukna.