Allt för VHF telefoni

 
   
Kustradiostationer 
    
  
 

Hur gör jag ett anrop?

 

Kustradio trafikkanaler
Anropssignaler Bokstavera
  
STHLM. Radio trafikkanaler