VHF >> Anrops- namn och signaler

 
Abonnent Båtens namn Anropssignal Kanallyssning MMSI

Kim Alpgård

La Carotte

SB-5569

16/77

265 512 160

Göran Österberg

Fricka

SD-2019

16/77  

Tom Bjenne

Isabella

SA 5849

16/77