VHF >> Trafikkanaler

 
Anrop från Anrop till Anropskanal Samtalskanaler
Fritidsbåt Kustradiostation Trafikkanal Samma som för anropet eller kanal som operatören anvisar
Fritidsbåt Annan landstation 16 Anvisas av landstation. Kan
vara 9,10,11,12,13,14 m fl
Fritidsbåt  Yrkesfartyg 16 Båt-båt-kanal, 6,8,72,77
Fritidsbåt Fritidsbåt 16* L1, L2, 77, 72
Kustradiostation Fritidsbåt 16 Ledig trafikkanal eller den som operatören anvisar.
Annan landstation Fritidsbåt 16 Anvisas av landstationen. Kan vara 9,10,11,12,13,14
Yrkesfartyg Fritidsbåt 16 Båt-båt-kanal, 6,8,72,77 eller annan som anvisas av fartyget.