VHF >> Anrop

Nödanrop (görs på kanal 16)
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS LA CAROTTE SB5569 LA CAROTTE SB5569 LA CAROTTE SB5569

Nödmeddelande:
MAYDAY LA CAROTTE SB5569
57 degrees 24 minutes NORTH 27 degrees 15 minutes EAST
MAN OVER BOARD

Kvittens från den som uppfattat meddelandet
MAYDAY
LA CAROTTE SB5569 LA CAROTTE SB5569 LA CAROTTE SB5569
THIS IS SWEDEN RESCUE SWEDEN RESCUE SWEDEN RESCUE
RECEIVED MAYDAY

SILENCE MAYDAY utsänds av den nödställde eller räddningsaktiv

SILENCE DISTRESS används av övriga som vill påkalla tystnad


Ilmeddelande:
PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
SWEDEN RESCUE SWEDEN RESCUE SWEDEN RESCUE
THIS IS SWEDISH SAILING SHIP
LA CAROTTE SB5569 LA CAROTTE SB5569 LA CAROTTE SB5569
CREWMEMBER WITH BROKEN LEG NEED HOSPITAL TRANSPORT


Varningsmeddelande SÄNDS UT AV KUSTRADIOSTATION.

SECURITE SECURITE SECURITE
ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS
THIS IS STOCKHOLM RADIO STOCKHOLM RADIO STOCKHOLM RADIO
GALE WARNING 34 LISTEJN TO TRAFFIC CHANNELS.

Information av upptäckta hinder eller annan fara för sjöfarten meddelas
kustradion via anrop på kanal 16 eller trafikkanal.


Anrop av Stockholm radio:

STOCKHOLM RADIO STOCKHOLM RADIO STOCKHOLM RADIO
HÄR KALLAR LA CAROTTE LA CAROTTE LA CAROTTE

Invänta svar från Stockholm Radio


Anrop av annan fritidsbåt:

Anrop av annat fritidsfartyg kan göras på kanal 16 men bättre på
fritidsbåtkanal om sådan överenskommits. Vanligt är kanal 77 eller 72.
Även kanalerna L1 eller L2 kan användas.

JOSEFIN JOSEFIN JOSEFIN
HÄR KALLAR  LA CAROTTE  LA CAROTTE  LA CAROTTE

Invänta svar från, i detta fall, Jesse