Signalflaggor


Meanings of International Maritime Signal Flags

Innebörder av internationella + svenska marina signalflaggor

Alpha Diver below (when stationary); I am undergoing a speed trial
Jag har dykare nere. Håll väl undan och gå med sakta fart.
·-
Bravo I am taking on or discharging explosives
Jag lastar eller lossar, transporterar farligt gods
-···
Charlie (affirmative)
JA (jakande eller "Föregående signalgrupp skall tydas i jakande form")
-·-·
Delta Keep clear of me, I am manoevering with difficulty
Håll undan från mig. Jag manövrerar med svårighet
-··
Echo I am altering my course to starboard
Jag ändrar min kurs styrbord hän
·
Foxtrot I am disabled, communicate with me
Jag är havererad, sätt er i förbindelse med mig
··-·
Golf I require a pilot
Jag behöver lots
--·
Hotel I have a pilot on board
Jag har lots ombord
····
India I am altering my course to port
Jag ändrar min kurs babord hän
··
Juliett I am going to send a message by semaphore
Jag har brand ombord och för farlig last.
Håll väl undan från mig
·---
Kilo You should stop your vessel instantly
Jag önskar upprätta förbindelse med er
-·-
Lima You should stop, I have something important to communicate
Stoppa farten ögonblickligen
·-··
Mike I have a doctor on board
Mitt fartyg har stoppat och gör inte fart genom vattnet
--
November No (negative)
NEJ (nekande eller "Föregående signalgrupp skall tydas i nekande form")
Oscar Man overboard
Man överbord
---
Papa the Blue Peter - all aboard, vessel is about to proceed sea. (At sea) your lights are out or burning badly
I hamn: All personal måste bege sig ombord, fartyget skall avgå
Till Sjöss: Må användas av fiskefartyg i betydelse: "Mina redskap har fastnat i något hinder".
·--·
Quebec My vessel is healthy and I request free practique
Mitt fartyg är fritt från smitta, och jag begär rätt till fri samfärdsel med land.
--·-
Romeo the way is off my ship. You may feel you way past me ·-·
Sierra My engines are going full speed astern
Min maskin går back
···
Tango Do not pass ahead of me
Håll undan från mig. Jag håller på med partrålning.
-
Uniform You are standing into danger
Ni stävar mot fara
··-
Victor I require assistance (not distress)
Jag behöver hjälp
···-
Wiskey I require medical assistance
Jag behöver läkarhjälp
·--
Xray Stop carrying out your intentions and watch for my signals
Upphör med det ni håller på med (eller synes ha för avsikt att göra), och ge akt på mina signaler
-··-
Yankee I am carrying mails
Jag draggar
-·--
Zulu To be used to address or call shore stations
Jag behöver en bogserbåt
--··
Å (AA) only in swedish ·--·-
Ä
(AE)
only in swedish ·-·-
Ö(OE) only in swedish ---·

Siffervimplar
Numeric pennants
1 ·----
2 ··---
3 ···--
4 ····-
5 ·····
6 -····
7 --···
8 ---··
9 ----·
0 -----
  SLUT ·-·-·
  VÄNTA ·-···
  Punkt, komma ·-·-·-

Standerter
ALFA substitute 1;
1:a Likhetstecken
BETA substitute 2;
2:a Likhetstecken
GAMMA substitute 3;
3:e Likhetstecken.
  Distress
Jag har trubbel ombord - Nödläge
  I am in distress
N + C Jag är i sjönöd
  You should stop a immediate
S + O Stoppa omedelbart
  Answering pennant
Kodvimpel
  Code pennant
Chiffervimpel